Ormebitt og førstehjelp

Bitt av hoggorm kan føre til en alvorlig forgiftning hos hund og katt. Forgiftningen etter et bitt kan variere, alt fra symptomfrihet til utvikling av sjokk og kollaps i akuttstadiet, samt senskader som f.eks. nyre- og leversvikt, blodmangel og skader på hjertet.

Symptomer på ormebitt kan være bl.a. smerte, hevelse, misfarging, slapphet, nedstemthet, oppkast og diaré.

Hunder blir som regel bitt i hodet, på nesen eller halsen, mens det er mest vanlig med bitt i pote hos katt. Et bitt på tungen, halsen eller en labb øker faren for forgiftning. Det er også viktig å huske at det ikke er noen sammenheng mellom hvor stor hunden er og dødeligheten.

Hoggormen (vipera berus) er den eneste giftslangen vi har i Norge. Den biter kun i forbindelse med jakt eller når den er føler seg truet. Hoggormen parrer seg om våren og føder inntil 20 unger i august/september. Hoggormen er fredet.

Det er stor variasjon i utseende på hoggorm. Noen har tydelige tegninger, andre ikke. Ofte kan de ha mørke flekker på lysere bakgrunn. Jordfarger, brunt, svart, eller sølvaktig er vanlig.

Minumum 30 % av hoggormens bitt er tørre. Tørre bitt vil si at det ikke kommer gift når den biter. Når den tømmer vil giftmengden variere fra gang til gang. Giftmengden avhenger også av hvordan giften treffer. Det vil si at noen ganger kommer det mye, andre ganger kommer det lite gift inn i offeret.

Hva skal du gjøre om hunden blir bitt av orm, og hva skjer videre?

Uansett om du gir ormetabletter eller ikke, er det aller viktigste at du oppsøker veterinær så snart som mulig ved mistanke om hoggormbitt.

Hold hunden så mye i ro som mulig. Det beste er om du kan bære hunden til bilen. Er hunden for stor, gå i rolig tempo. Aktivitet øker spredningen av giften og øker dermed sjansen for alvorlige skader på organene. Hovner hunden mye opp i ansiktet og/eller halsregionen, kan det hjelpe med et kaldt omslag om du har et raskt tilgjengelig (t-skjorte dynket i vann f.eks.), i tillegg er det viktigere å komme seg fort til veterinær enn å hindre aktivitet. Ved ormebitt i beinet skal en holde beinet lavere enn hjertet når en bærer.

Oppsøk veterinær umiddelbart – ikke vent selv om hunden/katten virker ok! Ring gjerne først og si at du kommer. Legg dyret i brystleie i bilen og ikke på siden, for åpne luftveier og redusert press på lungene.

Veterinæren vil undersøke dyret og ta blodprøve. Dersom det er mistanke om en alvorlig forgiftning eller blodprøven gir utslag, må dyret få væskebehandling, smertestillende og ev. motgift.

En bør alltid følge opp dyr som er bitt av orm jevnlig. Det er alltid en risiko for at dyret vil slite med senskader som følge av hoggormbitt.

Ormetabletter (Prednisolon)

Prednisolon (kortison) er det som også kalles ormetabletter. Det har lenge vært brukt som førstehjelp ved ormebitt på hund. Det er imidlertid uenighet om bruken av dette.

Argumenter mot bruk:

De som er mot bruk av Prednisolon mener at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon på virkningen. Det er smertestillende og eier kan tro at tabletten har hatt en behandlende effekt, og dermed tro at hunden ikke trenger veterinærbehandling. Resultatet kan være at aktiviteten forblir for høyt og veterinærbesøket drøyes for lenge eller velges bort.

Argumenter for bruk:

En kan kjøpe seg tid til å komme til veterinær, og det er smertestillende. Det finnes ikke dokumentasjon på at Prednisolon ved ormebitt er skadelig for hunder, eller at man ikke kjøper seg litt tid. Det finnes heller ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at det ikke har en positiv effekt i førstehjelpsbehandlingen av ormebitt hos hund.

Konklusjonen blir uansett at Prednisolon ikke er noen fullstendig behandling ved hoggormbitt, og det viktigste er alltid å komme seg til en veterinær så fort som overhodet mulig, samt holde hunden så mye i ro som mulig.

Kommentarer er stengt.